THIẾT KẾ NỘI THÁT ĐƯỢC HIỂU LÀ VẬN DỤNG KINH NGHIỆM, SỰ SÁNG TẠO CỦA MÌNH. ĐỒNG THỜI KẾT HỢP THÊM NHỮNG KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT VÀ MỸ THUẬT ĐỂ TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ. MỘT CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT PHẢI ĐẢM BẢO NẮM RÕ KIẾN THỨC VỀ MÀU SÁC, ÁNH SÁNG, KHOA HỌC TRONG VIỆC SẮP XẾP BỐ CỤC. ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI CÓ TƯ DUY NHẠY BÉN, SÁNG TẠO VÀ BẮT KỊP XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI ĐỂ TẠO RA NHIỀU PHONG CÁCH THIẾT KẾ KHÁC NHAU.

THIẾT KẾ THEO SẢN PHẨM

THIẾT KẾ NỘI THÁT ĐƯỢC HIỂU LÀ VẬN DỤNG KINH NGHIỆM, SỰ SÁNG TẠO CỦA MÌNH. ĐỒNG THỜI KẾT HỢP THÊM NHỮNG KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT VÀ MỸ THUẬT ĐỂ TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ. MỘT CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT PHẢI ĐẢM BẢO NẮM RÕ KIẾN THỨC VỀ MÀU SÁC, ÁNH SÁNG, KHOA HỌC TRONG VIỆC SẮP XẾP BỐ CỤC.

ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI CÓ TƯ DUY NHẠY BÉN, SÁNG TẠO VÀ BẮT KỊP XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI ĐỂ TẠO RA NHIỀU PHONG CÁCH THIẾT KẾ KHÁC NHAU.

BÁO GIÁ:

THIẾT KẾ NỘI/ NGOẠI THẤT

THIẾT KẾ NỘI THÁT ĐƯỢC HIỂU LÀ VẬN DỤNG KINH NGHIỆM, SỰ SÁNG TẠO CỦA MÌNH. ĐỒNG THỜI KẾT HỢP THÊM NHỮNG KIẾN THỨC VỀ KỸ THUẬT VÀ MỸ THUẬT ĐỂ TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ. MỘT CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT PHẢI ĐẢM BẢO NẮM RÕ KIẾN THỨC VỀ MÀU SÁC, ÁNH SÁNG, KHOA HỌC TRONG VIỆC SẮP XẾP BỐ CỤC.

ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI CÓ TƯ DUY NHẠY BÉN, SÁNG TẠO VÀ BẮT KỊP XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI ĐỂ TẠO RA NHIỀU PHONG CÁCH THIẾT KẾ KHÁC NHAU.

THIẾT KẾ NỘI THẤT:

THIẾT KẾ NGOẠI THẤT:

MUA BÁN SẢN PHẨM

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ

TÊN: SẢN PHẨM 1
GIÁ: 250.000 vnđ